Zavolejte mi na +420 722 939 509

Ceník

Školení BOZP

školení

od 80 Kč,- / osobu

 • Připravené školící texty a prezentace
 • Video BOZP, foto závad a úrazů
 • Závěrečný test
 • Možnost školení on-line (česky, anglicky) za zvýhodněnou cenu
 • Osnova školení, osvědčení o provedeném školení

Bezpečnost práce (BOZP)

Dokumentace

od 3500 Kč,-

 • Základní směrnice týkající se BOZP
 • Posouzení rizik
 • Kategorizace prací
 • Poskytování OOPP
 • Kontrola pracoviště, protokoly o kontrole strojů, regálů, žebříků a další.

Požární ochrana (PO)

Dokumentace

od 2000 Kč,-

 • Při zvýšeném požárním nebezpečí cena dohodou
 • Začlenění činností podle požárního nebezpečí
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Organizační směrnice, evakuační plán, kontrola požárních dveří a další.