Zavolejte mi na +420 722 939 509

Požární ochrana

Školení PO a zpracování dokumentace pro mé firmy (je-li požadováno) provádí externista, odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Dokumentaci je třeba mít v pořádku včetně provozovatelů činností bez zvýšeného nebezpečí. U činností se zvýšeným a vysokým nebezpečím jsou kritéria legislativou nastavena mnohem přísněji. Začlenění provozovaných činností je nutné provést i u objektů, kde jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby v nájmu. Z oprávněných orgánů provádí kontrolu dokumentace a zabezpečení PO ve firmě pracovníci HZS - Státního požárního dozoru (SPD).

Dokumentaci schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce.

Školení a dokumentace PO v Náchodě

Pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí


 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Požární poplachové směrnice
 • Dokumentace o provedeném školení
 • Požární kniha

Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím


 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, presenční listina/osvědčení.
 • Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventisty požární ochrany, presenční listina, jmenování Školení požární ochrany Náchod
 • Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivní požární hlídky (PPH), presenční listina, jmenování
 • Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)
 • Požární kniha
 • Příkaz ke svařování

Další dokumenty jako např. Řád ohlašovny požáru, Operativní karta a pod. se zpracovávají dle místních podmínek.

  

Doplňkové služby:

Služby PO v rámci jiného kraje.

Máte-li provozovnu v Brně spolupracuji v tomto městě s odborně způsobilou osobou na úseku PO Jiřím Svobodou - služby BOZP a PO Brno

.